סמינר הדרכה Fasion FIX 26/03/2017

​​סמינר בהדרכת נבחרת TONY and GUY

​​סמינר בהדרכת נבחרת TONY and GUY

​​סמינר בהדרכת נבחרת TONY and GUY

​​סמינר בהדרכת נבחרת TONY and GUY